Ski-Doo & Moto-Ski Snowmobile Top End Needle Bearing (15 x 19 x 20)

Part #: 09-514

List Price: $15.00

Our Price: $9.99

15 x 19 x 20 Needle Bearing for the following vintage Ski-Doo & Moto-Ski Snowmobiles:

  • 1979 Moto-Ski Mirage 300
  • 1973-1979 Ski-Doo Elan 250
  • 1974-1975 Ski-Doo Elan 294 & 300SS
  • 1973 Ski-Doo TNT 294